Projekt - Řemeslo je nejlepší cesta do práce

OPLZZ

 

Řemeslo je nejlepší cesta do práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00072

Doba realizace projektu: 1. září 2014 až 31. říjen 2015

Popis projektu

Cílem projektu je prostřednictvím řemeslné rekvalifikace zvýšit kvalifikaci osob z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných a následně jim zprostředkovat pracovní uplatnění v oboru. Tyto osoby, celkem 40 budou rozděleny do čtyř různých rekvalifikací stavební klempíř, tesař, kamnář, lakýrník – natěrač.

Z důvodu charakteru cílové skupiny byl v rámci projektu navýšen počet hodin praktické přípravy oproti tradičním kurzům a účastníkům je k dispozici osoba konzultanta a to jak pro doučování odborných témat tak také pro ekonomicko- podnikatelské poradenství (pro ty, kteří mají zájem o vlastní podnikání).

Cíle projektu

Hlavním cílem je nalézt pracovní uplatnění účastníkům projektu z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, minimálně 17 osobám a zvýšit jejich kvalifikaci prostřednictvím komplexní metody řešení této problematiky.
Dílčí cíle: 1.zabránit sociální exkluzi osob z cílové skupiny, 2.zvýšit sebevědomí účastníků projektu, 3. rozšířit vědomosti a dovednosti účastníků projektu, 4.za pomoci úspěšných absolventů motivovat ostatní dlouhodobě nezaměstnané.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání z okresů Ostrava a Karviná – dlouhodobě nezaměstnaní (registrovaní na ÚP déle než 5 měsíců), celkem 40 osob. Tato skupina patří mezi velmi obtížně uplatnitelné na trhu práce.

Očekávaný průběh

Projekt je koncipován na 14 měsíců. Během této doby proběhnou celkem čtyři rekvalifikační kurzy pro cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných – na stavebního klempíře, tesaře, lakýrníka, natěrače a kamnáře.
Každého kurzu se zúčastní celkem 10 osob z cílové skupiny z okresu Ostrava a Karviná.
Po ukončení kurzu pomůžeme účastníkům při hledání pracovního místa nebo případně poskytneme poradenství pro zájemce o otevření vlastní živnosti.
Projekt počítá s mzdovými příspěvky (celkem 6) pro zaměstnavatele absolventů. V projektu bude nově vytvořeno minimálně 8 pracovních míst.

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Foldynová, , tel.: +420 774 491 820, Bc. Simona Jirásková +420 777 760 190

pracovnibranka-souziti@seznam.cz

Přílohy: zakončení kurzu tesař 4.5.2015 Tiskova – zprava 6.1.2015 zahajeni kurzu tiskova-zprava 21.5.2015.2015 zakonceni kurzu lakyrnik

DSC08814