Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD - Nadace Terezy Maxové dětem

Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem

NTM A

Popis projektu:

Projektem chceme pokračovat v pomoci rodinám nebo jiným osobám odpovědných za výchovu dítěte, které  se ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování. Projekt je určen pro rodiny Ostravy a spádových oblastí MSK a zaměřuje se na ochranu práv dítěte a schopnosti rodičů tato práva zabezpečit. Pomoc bude poskytována ADRESNĚ rodinám s dětmi, které situaci nezvládají řešit vlastními silami a to za úzké spolupráce s OSPOD za využití metod sociální práce a jejich nástrojů.

Ke stažení: Dvoudenní výlet

Co nabízíme

Můžeme Vám pomoci:

navrátit dítěte zpět z ústavní výchovy

vyřídit dovolenky dětí v ústavech

doprovodit Vás na návštěvu k dítěte v ústavu

výchovou dítěte a péčí o něj

s vedením domácnosti

lépe hospodařit s penězi

řešit Vaše vztahy v rodině

řešit problémové chování Vašeho dítěte

umět trávit volný čas

pečovat o zdraví a stravování rodiny, především dětí

zprostředkovat zaměstnání

zprostředkovat bydlení

zprostředkovat Vám doučování vašich dětí popřípadě je doučovat

najít vhodnou školu pro Vaše dítě, vhodné kroužky

hájit Vaše práva při obstarávání si osobních záležitostí, doprovázet Vás na úřady a jiné instituce (lékař, škola atd..)

při jednání na úřadech

poskytnout Vám radu, poradenství, zprostředkovat odbornou pomoc

Pracovní řád:

Základní rozdělení

Personální

Procedurální

Provozní

Hnízdo - Praxe studentů

Naše služba dlouhodobě poskytuje praxi studentům, a to buď formou souvislé praxe, dlouhodobé praxe či jednodenních stáží. Praxe umožňujeme studentům VOŠS, VŠ (FSS, FF, PF atd..)

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím elektronické pošty: Hnizdo@vzajemnesouziti.cz, telefonicky 596 111 840.

Můžete se také obrátit osobně, nebo telefonicky na Nikolu Bardoňovou

E-mail: romana.machacova@vzajemnesouziti.cz

Velice rádi Vás zde přivítáme