Komunitní práce – Co děláme

V sociálně vyloučených lokalitách na Hrušově, Liščině a Zárubku v městském obvodě Slezská Ostrava a v lokalitě Důlní v obci Horní Suchá realizujeme komunitní práci – komunitní rozvoj. Cílem naší komunitní práce je vytváření takové situace, aby lidé nalezli své schopnosti a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali rozvíjet své potenciály ve společnosti. Cílem je tedy dosáhnout určité pozitivní změny ve fungování dané komunity. Změny, ke kterým by mělo docházet, žádají a uskutečňují samotní členové komunit – obyvatelé jednotlivých lokalit. Při komunitní práci je velmi důležitá aktivizace členů komunity, jejich zapojení do problémů a do rozhodování o životě komunity. To, co se v dané komunitě řeší, záleží vždy na tom, co daná komunita chce řešit, co vidí jako problém, se kterým chce něco udělat.

Jak pomáháme rozvíjet komunity?

  • Úpravami a zpřístupněním veřejných prostor (např. úklidové akce, budování sportovních plácků, dětských odpočinkových míst, svépomocné opravy a úpravy domů a okolí apod.)
  • Zajišťováním prostoru pro volný čas (odpolední Klub pro děti a mládež na Důlní, komunitní akce)
  • Pomocí s rozvíjením schopností a dovedností obyvatel komunity (místní rady, domovnictví, řešení bezpečnosti v lokalitě, komunitní akce apod.)

 

Jak na to – Metodika komunítni práce

Prezentace – Komunitní práce