Projekt "Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD"

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003722
Identifikace žádosti (Hash): 5IU1UP
Zkrácený název projektu: Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: (KPSVL ) 1. výzva 03_15_026
Název výzvy: Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Název projektu CZ: Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD
Název projektu EN: Personalized Support of the Families in Cooperation with Authority for Social and Legal Protection of Children

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1.4.2017
Předpokládané datum ukončení: 31.3.2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36
Skutečné datum zahájení: 1.4.2017

Kde nás najdete:
Vzájemném soužití, o.p.s. – Hnízdo, Bieblova 6, 702 00 Ostrava

Kontakt na koordinátora projektu:
Tel.: 596 111 896, 596 110 428, mobil: 775 761 192
E-mail: hnizdo@vzajemnesouziti.cz
Web: www.vzajemnesouziti.cz

Projekt je zaměřen na ohrožené rodiny s dětmi v agendě sociálně právní ochrany dětí /dále jen OSPOD/. OM spisy zaevidované během r. 2015 v rámci stravy bylo 5035 /zdroj MMO/. K 31. 12. 2014 v MSK bylo v OM evidováno 45 421 dětí a jejich rodin /zdroj: Pramen MPSV/. Problémem je fakt, že pracovníci OSPOD nemají s ohledem na svou vytíženost možnost poskytnout rodinám adekvátní pomoc a řešit jejich tíživou situaci intenzivně a do hloubky. Zde vidíme pro NNO významnou roli poskytovat rodinám pomoc prostřednictvím nabídky a realizací služeb. V oblasti ochrany práv dětí došlo k významným legislativním změnám. I přes to je stále mnoho rodin s dětmi, u kterých se situace zhoršuje. Mnohé rodiny samy pochází z chudých sociálně slabých rodin, chybí jim vzory, pak samy nejsou schopny plnit si své rodičovské role, nezvládají výchovu svých dětí. Často se setkáváme s mnohačetnými rodinami, kdy rodič pak není schopen se řádně postarat o své děti. Mladé dívky rodí děti, kdy samy potřebují ještě pomoci. Mnoho rodin žije v soc. vyloučených lokalitách, mnohdy posledním útočištěm jsou ubytovny a většina našich rodin žije na hranici chudoby. Ohroženo chudobou či sociálním vyloučením je v ČR přibližně 1,5 milionů lidí, a z toho téměř 100 tisíc dětí do šesti let. V Ostravě je cca 40 ubytoven a 15 soc. vylou.lokalit. Sociální
vyloučení ve vztahu k chudobě představuje jakýsi vrcholek ledovce. Materiální deprivace se v něm snoubí s bariérami limitujícími uplatnění na otevřeném trhu práce a trhu s bydlením, omezeným přístupem k veřejným službám, symbolickou stigmatizací lidí, kteří v těchto podmínkách žijí /zdroj GA
květen 2015/. Kumulace problémů vede k tomu, že rodiny na řešení své tíživé situace rezignují a nejsou motivovány ke změně. Z uvedených důvodů se rodina mnohdy ocitá v agendě OSPOD a sám OSPOD nás žádá o pomoc rodině, protože tyto mohou být důvodem k odebrání dítěte z rodiny. /blíže
příloha č.1/. Projekt navazuje na str.plán soc. začl., pr. 4.3.5 Rodina a zdraví (akt.d,e výzvy).

TISKOVÉ ZPRÁVY: Tisková zpráva – zahájení

Projekt - Řemeslo je nejlepší cesta do práce

OPLZZ

 

Řemeslo je nejlepší cesta do práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00072

Doba realizace projektu: 1. září 2014 až 31. říjen 2015

Popis projektu

Cílem projektu je prostřednictvím řemeslné rekvalifikace zvýšit kvalifikaci osob z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných a následně jim zprostředkovat pracovní uplatnění v oboru. Tyto osoby, celkem 40 budou rozděleny do čtyř různých rekvalifikací stavební klempíř, tesař, kamnář, lakýrník – natěrač.

Z důvodu charakteru cílové skupiny byl v rámci projektu navýšen počet hodin praktické přípravy oproti tradičním kurzům a účastníkům je k dispozici osoba konzultanta a to jak pro doučování odborných témat tak také pro ekonomicko- podnikatelské poradenství (pro ty, kteří mají zájem o vlastní podnikání).

Cíle projektu

Hlavním cílem je nalézt pracovní uplatnění účastníkům projektu z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, minimálně 17 osobám a zvýšit jejich kvalifikaci prostřednictvím komplexní metody řešení této problematiky.
Dílčí cíle: 1.zabránit sociální exkluzi osob z cílové skupiny, 2.zvýšit sebevědomí účastníků projektu, 3. rozšířit vědomosti a dovednosti účastníků projektu, 4.za pomoci úspěšných absolventů motivovat ostatní dlouhodobě nezaměstnané.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání z okresů Ostrava a Karviná – dlouhodobě nezaměstnaní (registrovaní na ÚP déle než 5 měsíců), celkem 40 osob. Tato skupina patří mezi velmi obtížně uplatnitelné na trhu práce.

Očekávaný průběh

Projekt je koncipován na 14 měsíců. Během této doby proběhnou celkem čtyři rekvalifikační kurzy pro cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných – na stavebního klempíře, tesaře, lakýrníka, natěrače a kamnáře.
Každého kurzu se zúčastní celkem 10 osob z cílové skupiny z okresu Ostrava a Karviná.
Po ukončení kurzu pomůžeme účastníkům při hledání pracovního místa nebo případně poskytneme poradenství pro zájemce o otevření vlastní živnosti.
Projekt počítá s mzdovými příspěvky (celkem 6) pro zaměstnavatele absolventů. V projektu bude nově vytvořeno minimálně 8 pracovních míst.

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Foldynová, , tel.: +420 774 491 820, Bc. Simona Jirásková +420 777 760 190

pracovnibranka-souziti@seznam.cz

Přílohy: zakončení kurzu tesař 4.5.2015 Tiskova – zprava 6.1.2015 zahajeni kurzu tiskova-zprava 21.5.2015.2015 zakonceni kurzu lakyrnik

DSC08814