Děti patří do rodiny - NROS

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Děti patří do rodiny

Rozšířený popis projektu

Tiskové zprávy:

Tisková zpráva 1.8.2014

Tisková zpráva 5. 6. 2015

Tisková zpráva 3.5.2016

Prezentace:

Prezentace pro Norskou Velvyslankyni – NROS

Letáčky vyhotovené v rámci realizace projektových aktivity (besedy):

Dítě a jeho potřeby

Dítě jde k zápisu do 1. třídy

Leták dítě a hry

Nemoc dítěte

Mluvíme o citech

Jednotlivé vývojové fáze dítěte

Dítě jde do školky

Metodický průvodce informačních materiálů pro posílení rodičových kompetencí

Manuál infor.materiálu

Metodický postup pro: Zjišťování ohrožených dětí a vyhodnocení situace rodiny

Metodika Zjišťování ohrožených dětí a vyhodnocení situace rodiny

Pracovní postup: Individuální plán na ochranu dítěte při spolupráci s OSPOD

pracovní postup spolupráce OSPOD NROS 14. 8. 2014

Kontakty:

Mgr. et Bc. Helena Jedináková tel.: 596 111 840

Bc. Radim Miklušák tel.: 777 761 197

Mgr. Szczygielová Kateřina tel.: 596 111 840

Elen Gorolová tel.: 775 761 194

Nikol Dandášová tel.: 775 761 189

Margita Lebicová tel.: 775 761 195

Anotace:

Projektem „Děti patří do rodiny“ chceme poskytnout podporu cca 100 rodinám s dětmi z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje, které se nachází v ohrožení a vlastními silami nejsou schopny zabezpečit ochranu a práva svých dětí. Prostřednictvím adresné pomoci rodinám, poradenstvím, realizací případových konferencí a besed budeme posilovat rodičovské kompetence natolik, aby rodiče sami dokázali zabezpečit ochranu svých dětí.

Celkový cíl projektu:

Projekt „Děti patří do rodiny“ se zaměřuje na podporu rodičovských kompetencí u rodin s dětmi a mladistvými se specifickými potřebami. Zde je hlavním cílem poskytovat v adresnou podporu a pomoc rodinám nebo jiným osobám odpovědných za výchovu dítěte, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení.

English summary of the project: 

Project „Children belong into the family“ want to provide support for about 100 families for children from Ostrava and areas of the Moravian-Silesian Region which are at risk and they aren’t able with own compatibilities ensure protection, defend children rights. Through direct help, counseling realizing case conference and discussions we will strengthen parenting skills to point where parents will themselves ensure protection their children. The campaign „Give children family“ we want inform the public about possibilities of foster parents care and support professional foster parent care.

The extended description

Jaro přichází, zápisy do MŠ se blíží, jdeme navštívit zvířátka do ZOO Ostrava a ZOO Lešná

Jaro přichází, zápisy do MŠ se blíží, jdeme navštívit zvířátka do ZOO Ostrava a ZOO Lešná

Před blížícími se zápisy předškolních dětí do mateřských škol jsme se rozhodli pro děti i rodiče předškolních a školních dětí uspořádat 2 výlety do zoologické zahrady. Dne 12. 4. 2015 navštíví ZOO Lešná u Zlína maminky a děti z lokalit Hrušov, Muglinov, Michálkovice, dne 15. 4. navštíví ZOO Ostrava maminky a děti z lokality Kunčičky, Kunčice, Zárubek. Na oba naučné výlety je budou doprovázet zaměstnanci Vzájemného soužití o.p.s., které zároveň pomáhají sociálně slabým dětem v kvalitních předškolních a školních zařízeních a také v komunitě. Čti dál…