Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD - Nadace Terezy Maxové dětem

Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem

NTM A

Popis projektu:

Projektem chceme pokračovat v pomoci rodinám nebo jiným osobám odpovědných za výchovu dítěte, které  se ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování. Projekt je určen pro rodiny Ostravy a spádových oblastí MSK a zaměřuje se na ochranu práv dítěte a schopnosti rodičů tato práva zabezpečit. Pomoc bude poskytována ADRESNĚ rodinám s dětmi, které situaci nezvládají řešit vlastními silami a to za úzké spolupráce s OSPOD za využití metod sociální práce a jejich nástrojů.

Ke stažení: Dvoudenní výlet

Podporou k posilování kompetencí a vzdělávání dětí a rodičů - MSK

Podporou k posilování kompetencí a vzdělávání dětí a rodičů

MSK

 

Popis projektu:

Záměrem projektu chceme poskytnout pomoc a podporu cca 50 rodinám nebo jiným osobám odpovědných za výchovu dítěte ve věku 0 – 18 let z Ostravy a spádových oblastí MSK, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování. Tým Hnízdo dlouhodobě spolupracuje především s romskými rodinami, nad kterými je stanoven dohled OSPODu. Velmi často nás OSPODy žádají o pomoc při spolupráci s rodinou. Jen v letošním roce tak na žádost OSPOD a jejich vypracovaným individuálním plánem na ochranu dítěte /dále jen IPOD/ spolupracujeme celkem s 56 rodinami.  Realizací projektu chceme posilovat a podporovat rodičovské kompetence a jejich dovednosti, napomoci k výchově k pozitivnímu rodičovství a ke vzdělávání svých dětí /např. jen v letošním roce na žádost OSPOD v souladu s IPOD, naši pracovníci doučují 16 dětí/,  a to prostřednictvím spolupráce s OSPOD, rodinou  a vypracovaným IPOD.  V příštím roce bychom rádi pokračovali ve spolupráci s rodinami, které jsou vedeny v agendě OSPOD, navázali novou spolupráci s dalšími rodinami a na základě IPODU prostřednictvím terénní asistence, posilovali jejich rodičovské kompetence.  Prostřednictvím interaktivních her /hraní rolí, výměna rolí, ukázky apod./, chceme dětem a jejich rodičům přiblížit jaké negativní škodlivé vlivy zvenčí ale i uvnitř rodiny mohou na děti působit a ovlivnit jejich vývoj.

13100974_1307811509247297_876533917_n

Výherci čtenářské soutěže

Kde nás najdete – Liščina

Časová dostupnost služby:

Služba je nabízená klientům celoročně od pondělí do pátku, některé akce se uskutečňují i o víkendech/ve svátcích.

Pondělí – pátek: 13:30 – 17:00, 17:30 – 19:00 (děti 13-18 let), 19:00 – 20:00 (individuální práce dle potřeb uživatelů)

Každý lichý týden je v pátek centrum uzavřeno.


Místo poskytování služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Liščina, Sodná 25, 711 00, Ostrava Hrušov. Pracoviště je dosažitelné městskou hromadnou dopravou: zastávka Bohumínská – trolejbusy č. 108 a 109 – cca 2 minuty chůze, zastávka Na Liščině – autobus č. 49 – cca 2 minuty chůze.

Ředitelství organizace – adresa pro doručování: Bieblova 404/8, 702 00 Moravská Ostrava (tramvajová zastávka Důl Jindřich – tramvaje č. 1, 2, 8, 9, 11 – cca 2 minuty chůze, nebo zastávka trolejbusu/autobusu Husův sad nebo Konzervatoř – trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 108, 109, 111, autobusy č. 38 a 71 – cca 6 minut chůze).