Projekt - Vzdělání základ života

Projekt Vzdělání základ života

vsC:\Users\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.jpg

Projekt se zaměřuje na podporu inkluzivního vzdělávání a motivaci ke vzdělávání znevýhodněných dětí. Cílem projektu je zvýšit úspěšnost dětí především romského etnika na základních školách, podpořit jejich začlenění do běžné předškolní a školní přípravy, podpořit proinkluzivní kompetence budoucích i stávajících pedagogů školek a škol. 

Realizátor: Vzájemné soužití o.p.s. 

Období: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

 

Oficiální partneři projektu: 

Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68

Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 166/28

Ostravská univerzita

Další zapojení partneři: 

Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68 (OP MŠ Nástupní)

Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Na Liščině) 

Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8 (OP MŠ Chrustova)

Základní škola Ostrava - Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5 (OP Trnkovecká 55)

 

Klíčové aktivity projektu:

 

  • Podpora vzdělanosti a klíčových kompetencí předškolních dětí v mainstreamových mateřských školách/rodinách/komunitě prostřednictvím asistenta pedagoga

  • Podpora vzdělanosti školních dětí v mainstreamových základních školách/rodinách/komunitě prostřednictvím asistenta pedagoga

  • Podpora kompetencí, informovanosti a angažovanosti rodičů dětí v otázce vzdělávání dětí prostřednictvím společných a osvětových akcí, přednášek atd.

  • Neformální vzdělávání předškolních dětí v předškolním klubu Brouček v Hrušově

  • Inkluzivní školení pedagogů partnerských školek a škol v kurzu OU

  • Stáže 30 studentů OU v MŠ, ZŠ, předškolním klubu, centrech, komunitě 

C:\Users\Uzivatel\Desktop\OP VVV\Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Projekt Vzdělání základ života (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173) je spolufinancován EU v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


nros logo

Popis projektu: Vzdělání dětí je základní nástroj emancipace a obrození romské komunity v rámci naší společnosti. Spolupráce byla navázána s kvalitními MŠ a ZŠ v Ostravě, které jsou nakloněny inkluzivnímu vzdělávání, kde se romské děti i děti z majority vzdělávají společně. Cílem je podpora předškolních romských dětí v MŠ a romských dětí na běžných, kvalitních ZŠ se standardními vzdělávacími plány (úspěšná příprava, vstup, překonání náročných začátků školní docházky) prostřednictvím asistentů předškolních a školních dětí ve výuce/po výuce v MŠ a ZŠ a doprovodného podpůrného doučování, práce s rodinou a komunitní práce.

Rozšířený popis projektu: PDF

Aktivity projektu: Bližší informace o projektu, projektový tým Evaluační setkání k projektu 2015 – ZŠ Výlety, akce dětí a rodičů 2014 – 2016 Seznam-dětí-přijatých-na-kvalitní-ZŠ-v-lednu-2015 Seznam-předškolních-dětí-přijatých-na-kvalitní-MŠ-v-dubnu-2015Přednáška Mami, tati, chci do školy Seznam předškolních dětí k zápisům do ZŠ Zhodnocení úspěšnosti projektu Vzdělání-základ života! Feedback MŠ Chrustova

Fotografie: 

Projekt – Vzdělání, základ života

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.301814639942151.1073741830.123211537802463&type=3

MŠ – Nástupní

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.301814066608875.1073741829.123211537802463&type=3

Akce – Mami, tati, chci do školy

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.301813936608888.1073741828.123211537802463&type=3