Projekt "Ruku v ruce do práce"

C:\Users\FOLDYNA\AppData\Local\Temp\_AZTMP14_\Logo OPZ barevné.jpg

Projekt „Ruku v ruce do práce“

Reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001973

Harmonogram realizace: 1.1.2016 – 31.5.2019

Způsob financování:  MPSV v rámci Operačního programu OPZ

Projekt je financován z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Partner projektu: Prodo-Servis s.r.o.

Kde nás najdete?

Vzájemné soužití o.p.s., Tým Pracovní branka

Bieblova 8 Moravská Ostrava

Email: pracovnibranka-souziti@seznam.cz

Kdy můžete přijít?  

pondělí – čtvrtek 8.00 – 16.00, přip. pátek po předchozí domluvě

Koordinátor: Mgr. Lucie Foldynová , tel. +420 774 491 820

Terénní zprostředkovatelé :  Lenka Bihariová,  tel. + 420 734 567 227

                                                     Roman Mahovský,  tel. + 420 730 513 666

                                                     Ing. Lada Kolaříková , tel. + 420 736 625 489

                                                            Alžběta Mačková , tel.+420 735 177 420

 

Základní údaje o projektu:

Projekt je určen všem nezaměstnaným a dlouhodobě nezaměstnaným, kteří se zároveň potýkají s dalšími sociálními a existenčními problémy, jako je nízká úroveň bydlené, nízké vzdělání, tíživá ekonomická situace či předlužení.

V rámci projektu působí čtyři terénní zprostředkovatelé v čele s koordinátorem, kteří pomáhají nezaměstnaným při zvyšování klíčových kompetencí nutných k návratu do zaměstnání, zajištují jim vzdělávání v různých oborech ,ať už formou rekvalifikace prostřednictvím spolupráce s dalšími subjekty (Úřad práce, školy apod.) nebo v rámci projektu formou zaučení v požadovaném oboru.

Účastníci projektu se rovněž mohou podívat do různých firem a pracovišť, prakticky si vyzkoušet různé pracovní pozice a na základě toho se rozhodnout, v jaké sféře by se chtěli uplatnit.

Důležitou částí projektu je intenzivní spolupráce s firmami z různých oborů, kterou zajištuje partner projektu Prodo-Servis s.r.o. Ten má na starosti komunikaci s firmami zjišťování jejich potřeb a tzv. „sladování nabídky a poptávky“ na trhu práce – tedy informuje ostatní členy týmu o tom jaké konkrétní pozice potřebují zaměstnavatelé obsadit, požadavky na tyto pozice , a jakým způsobem by se dal účastník kvalifikovat či  zaučit.

Specifickou pozornost věnujeme  ženám matkám, které obvykle kvůli dětem a rodině nemohou pracovat v rámci úvazku požadovaného zaměstnavatelem. V těchto případech zprostředkovatelé pomáhají hledat alternativní pracovní úvazky tak , aby mohly ženy efektivně sladit pracovní a rodinný život.

Do projektu se v proběhu realizace zapojí minimálně 250 osob, z toho očekáváme intenzivní pomoc , formou motivačního kurzu a další kvalifikace či zaučení pro nejméně 50 osob z řad nezaměstnaných  ohrožených sociálním vyloučením. 

Dosavadní průběh:

V průběhu roku 2016 se podařilo zaregistrovat a pracovat celkem s 97 klienty, kdy terénní zprostředkovatelé, se všemi sepsali životopisy  a dále pracovali na jejich aktivizaci , motivaci a zvyšování klíčových schopností nutných pro úspěšné pracovní uplatnění.  

Do motivačního kurzu  v rámci projektu nastoupilo 12 osob, z toho tři od měsíce ledna nastupují do rekvalifikace – průkaz na vysokozdvižný vozík, další spolupracují se svými terénními zprostředkovateli a hledají možnosti dalšího uplatnění, prostřednictvím oslovených firem z Moravskoslezského kraje.

Celkem devět osob v průběhu období červenec 2016 – leden 2017 nalezlo pracovní uplatnění, a to na pozicích  dělník, skladník, operátor výroby, uklízečka, ostraha objektu.

Oslovené firmy: Společenstvo průmyslových podniků – sdružuje celkem 47 podniků z různých odvětví lehkého a těžkého průmyslu, Technické služby Moravské Ostrava a Přívoz, HASOP s.r.o., Národní klastrová asociace sociálních podniků a další.