HUMANITÁRNÍ POMOC

HUMANITÁRNÍ POMOC LZE POSKYTNOUT POUZE NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ SITUACE PŘÍJEMCE POMOCI JEHO SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM

Jedná se o potraviny dlouhodobé spotřeby a věci základní denní potřeby (např. hygiena)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI:

 

  • Na poskytnutí pomoci není zákonný ani jiný nárok. Pomoc je možné poskytnout pouze dle aktuálních skladových zásob organizace.

  • Pomoc je určena výhradně k řešení AKUTNÍ KRIZOVÉ SITUACE

  • Potravinovou pomoc lze poskytnout pouze po předchozím DOPORUČENÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA, který situaci příjemce pomoci zná – v doporučení je potřeba uvést identifikaci příjemce pomoci a popis vyhodnocení sociální situace

  • Doporučení je nutné podat písemně v místě výdeje nebo emailem na vzajemnesouziti@vzajemnesouziti.cz

  • Pomoc lze poskytnout dané osobě/rodině 1x měsíčně, a to vždy na základě doporučení a skladových zásob organizace

  • Výdejní dny: úterý 13.00 – 15.00, pátek 9.00 – 11.00

  • Místo výdeje – Bieblova 404/8, Moravská Ostrava

  • Kontaktní osobou je Simona Jirásková, tel. 777 760 190

 

 

Jsme členy Potravinové banky Ostrava, z.s.

Potravinová banka Ostrava, z. s.

FEAD_MPSV_RGB

 

Operační program potravinové a materiální pomoci