Podporou k posilování kompetencí a vzdělávání dětí a rodičů - MSK

Podporou k posilování kompetencí a vzdělávání dětí a rodičů

MSK

 

Popis projektu:

Záměrem projektu chceme poskytnout pomoc a podporu cca 50 rodinám nebo jiným osobám odpovědných za výchovu dítěte ve věku 0 – 18 let z Ostravy a spádových oblastí MSK, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování. Tým Hnízdo dlouhodobě spolupracuje především s romskými rodinami, nad kterými je stanoven dohled OSPODu. Velmi často nás OSPODy žádají o pomoc při spolupráci s rodinou. Jen v letošním roce tak na žádost OSPOD a jejich vypracovaným individuálním plánem na ochranu dítěte /dále jen IPOD/ spolupracujeme celkem s 56 rodinami.  Realizací projektu chceme posilovat a podporovat rodičovské kompetence a jejich dovednosti, napomoci k výchově k pozitivnímu rodičovství a ke vzdělávání svých dětí /např. jen v letošním roce na žádost OSPOD v souladu s IPOD, naši pracovníci doučují 16 dětí/,  a to prostřednictvím spolupráce s OSPOD, rodinou  a vypracovaným IPOD.  V příštím roce bychom rádi pokračovali ve spolupráci s rodinami, které jsou vedeny v agendě OSPOD, navázali novou spolupráci s dalšími rodinami a na základě IPODU prostřednictvím terénní asistence, posilovali jejich rodičovské kompetence.  Prostřednictvím interaktivních her /hraní rolí, výměna rolí, ukázky apod./, chceme dětem a jejich rodičům přiblížit jaké negativní škodlivé vlivy zvenčí ale i uvnitř rodiny mohou na děti působit a ovlivnit jejich vývoj.

13100974_1307811509247297_876533917_n

Výherci čtenářské soutěže