Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD - Nadace Terezy Maxové dětem

Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem

NTM A

Popis projektu:

Projektem chceme pokračovat v pomoci rodinám nebo jiným osobám odpovědných za výchovu dítěte, které  se ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování. Projekt je určen pro rodiny Ostravy a spádových oblastí MSK a zaměřuje se na ochranu práv dítěte a schopnosti rodičů tato práva zabezpečit. Pomoc bude poskytována ADRESNĚ rodinám s dětmi, které situaci nezvládají řešit vlastními silami a to za úzké spolupráce s OSPOD za využití metod sociální práce a jejich nástrojů.

Ke stažení: Dvoudenní výlet