Co nabízíme

Můžeme Vám pomoci:

navrátit dítěte zpět z ústavní výchovy

vyřídit dovolenky dětí v ústavech

doprovodit Vás na návštěvu k dítěte v ústavu

výchovou dítěte a péčí o něj

s vedením domácnosti

lépe hospodařit s penězi

řešit Vaše vztahy v rodině

řešit problémové chování Vašeho dítěte

umět trávit volný čas

pečovat o zdraví a stravování rodiny, především dětí

zprostředkovat zaměstnání

zprostředkovat bydlení

zprostředkovat Vám doučování vašich dětí popřípadě je doučovat

najít vhodnou školu pro Vaše dítě, vhodné kroužky

hájit Vaše práva při obstarávání si osobních záležitostí, doprovázet Vás na úřady a jiné instituce (lékař, škola atd..)

při jednání na úřadech

poskytnout Vám radu, poradenství, zprostředkovat odbornou pomoc

Pracovní řád:

Základní rozdělení

Personální

Procedurální

Provozní