Kapacita služby

  • Kapacita 30 uzavřených

 

  • Tým Hnízdo neposkytne službu pěstounovi v případě, kdy má naplněnou kapacitu k poskytnutí služby  /O obsazenosti rozhoduje ředitelka úseku, aktuálně podle kapacity personálu. /kapacita 30 uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče/. Nabídneme mu, že jej zařadíme do seznamu čekatelů, budeme jej ale informovat, že Dohodu o výkonu pěstounské péče musí uzavřít do 30 dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí soudu, popřípadě jej odkážeme na jinou službu a sdělíme, že má v případě uvolnění kapacity možnost službu změnit.