Kapacita služby

Okamžitá kapacita sociální služby

6 terén

2 ambulance

Klíčový pracovník cca 10 klientů