Co nabízíme

 • pomáháme rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

 • rodiny motivujeme k zdravému sebevědomí přijetí své rodičovské role. Rodiče podporujeme v posilování jejich kompetencí tak, aby byli schopni uspokojovat potřeby svých dětí.

 • zaměřujeme se na řešení případných výchovných a prospěchových problémů

 • zaměřujeme se na řešení sociálních nebo psychických problémů /zprostředkujeme

 • sledujeme nepříznivé vlivy působící na děti

 • zajišťujeme lékařskou péči, průkazky pojišťovny

 • pořádáme přednášky, besedy na různá témata

 • součástí je i vysvětlování, přesvědčování, účast na posouzení situace rodiny

 • do školských zařízení, k lékaři, jinému odborníkovi, pobytových zařízení apod.

 • navštěvujeme a spolupracujeme s OSPOD

 • atd..