Hnízdo - Dobrovolné služby

Rozsah fakultativních (dobrovolných) činností:

  • Humanitární pomoc dle našich možností, zajišťujeme a poskytujeme klientům věcnou pomoc /oblečení, kočárky, aktovky pro děti, nábytek…/.

Finanční podporu našim klientům poskytujeme jen v případě získání finančních prostředků na tyto aktivity a to pouze klientům v akutní krizi a jen v podobě nákupů či pomoci s úhradami. Řídíme se vnitřními Pravidly pro poskytování finanční humanitární pomoci. Pokud nás klient požádá o humanitární pomoc, ústně ho informujeme o možnosti a podmínkách jejího poskytnutí.

  • Skupinové aktivity pro rodiny – klientům nabízíme možnost setkávání s jinými rodinami v rámci skupinových aktivit, jednodenních výletů, pobytových akcí, besed, apod., a to jen v případě získání finančních prostředků na tyto aktivity. Pokud na tyto aktivity získáme finanční prostředky, pracovníci klienty dopředu uvědomí. Osobně roznáší do rodin pozvánky. Pracovníci však mohou nabízet aktivity pouze klientům, kteří splňují kritéria projektů, ze kterých jsme získali finanční prostředky.

Protože výše uvedené činnosti můžeme klientům poskytnout jen v případě jejich zajištění, z toho důvodu nejsou uvedeny ve smlouvě klienta. Nemůžeme se k nim dopředu zavázat. Klientům činnosti nabízíme v průběhu poskytování služby a zaznamenáváme je do spisové dokumentace klienta.

Výše uvedené služby jsou poskytovány bezplatně.