Umožnění výkonu trestu OPP – Co nabízíme

Umožnění výkonu trestu obecně prospěšných prací

naší organizaci zajišťujeme vytvoření podmínek pro výkon trestu obecně prospěšných prací nebo pro výkon společensky prospěšné činnosti u mladistvých.

Byl Vám uložen trest obecně prospěšných prací nebo výchovné opatření společensky prospěšná činnost? Můžete je vykonat ve Vzájemném soužití.

Ten, komu byl tento trest nebo výchovné opatření uloženo, může je vykonat v naší organizaci. Ve svém volném čase na základě předem domluveného harmonogramu dochází na domluvené místo (zejména lokality Hrušov, Liščina nebo Zárubek), kde pomáhá s úklidovými, údržbářskými pracemi nebo jinými činnostmi při chodu naší organizace. Harmonogram – to, jak může odsouzený chodit, je domlouvám na základě jeho možností a na základě potřeb naší organizace. Tím, že zajišťujeme provoz naší organizace od 8.00 – 20.00 hodin, je mnoho možností, jak najít dobu, kdy může i odsouzený i jsou potřeby naší organizace.

Nastoupení k výkonu trestu obecně prospěšných prací je možné po nařízení výkonu uloženého trestu okresním soudem. Nástup ke společensky prospěšné činnosti je možný po uložení této výchovné povinnosti státním zástupcem.

Při aktivitě Umožnění výkonu trestu obecně prospěšných prací nebo společensky prospěšné činnosti úzce spolupracujeme s Probační a mediační službou – střediskem Ostrava.