Poradenství - co nabízíme

Poslání a cíle služby odborného sociálního poradenství – Sociálně právní poradna

Poskytování sociální služby odborného poradenství organizační jednotkou Helpale je v souladu s §37  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Proč tady jsme?

 • Posláním Sociálně právní poradny organizační jednotky Helpale Vzájemného soužití o.p.s. se sídlem na ulici Bieblova 8, Moravská Ostrava je poskytovat informace, rady a podporu těm, kteří mají problémy v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí – dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv, a neví, jak a kde je řešit nebo je nedokáží řešit sami. Jsme místem nezávislé, bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, pomáháme nalézat vhodná řešení problémových situací a provázíme občany při jejich řešení. Respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí. Neposkytujeme finanční pomoc ani možnost zprostředkování telefonického hovoru za účelem získání půjčky, advokátní služby, notářské služby ani překladatelskou činnost.

 

Komu pomáháme?(naše cílová skupina)

 • Pomoc bude poskytnuta osobám starším 16 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a obrátí se na Sociálně právní poradnu se žádostí o pomoc s řešením problémů v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí – dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv a hovoří česky a slovensky nebo hovoří výhradně romsky případně jiným cizím jazykem a dostaví se s tlumočníkem. Nejčastěji se na nás obracejí Romové.
 • Nemůžeme pomoci těm, kdo řeší záležitosti týkající se svého majetku – převodu, prodeje nemovitostí, aut, dále těm, kteří řeší vypořádání společného jmění manželů.

Co je naším cílem?

Cílem Sociálně právní poradny je:

 • Poskytovat informace nejčastěji v oblastech sociálních dávek, bydlení, dluhů a exekucí a rodinných a mezilidských vztahů
 • Pomáhat se sepisováním dokumentů ( např. žalob na soudy, odvolání, vyplňování formulářů)
 • Podporovat klienty v samostatnosti při řešení jejich problémů
 • Na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni

Cílů Sociálně právní poradny dosahujeme pomocí informací, rad, konzultací s právníkem, doprovodů na nejrůznější instituce, vyjednáváním v zájmu klienta, vyřizováním písemností, psaním podání, návrhů, žalob, emoční podporou, poskytováním a zprostředkováním materiální pomoci (zejména ošacení).

 

Na jakých principech poskytujeme naši službu?

Odborné sociální poradenství je poskytováno na principech :

 • bezplatnosti – za poskytnutí služby se neplatí
 • důvěrnosti   – je zachovávána důvěrnost sděleného, to, co nám při řešení svého problému sdělíte, nikde dále nešíříme, ze zákona však máme ohlašovací povinnost v případě zjištění nebo podezření na spáchání trestného činu
 • nestrannosti         – informace, rady a případná další pomoc jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce
 • nezávislosti – služba je poskytována nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích či osobách, které poradnu finančně podporují nebo dotují
 • Individuálního přístupu ke každému uživateliporadce přistupuje ke klientovi vždy s ohledem na jeho individuální situaci, klient je podporován v samostatném jednání
 • anonymity – klient má právo vystupovat při řešení své situace bez udání jména
 • kvality – poskytovat odborné a kvalitní sociální poradenství

 

 Jak pomáháme?

 • Poskytováním sociálního a právního poradenství v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí – dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv
 • Doprovázením na úřady a jiné instituce
 • Pomocí s vyřizováním písemných dokumentů
 • Zprostředkováním vyjednávání a jednáním v zájmu klienta na úřadech a jiných institucích v jeho přítomnosti nebo bez jeho přítomnosti a to s jeho vědomím a souhlasem
 • Psaním podání, návrhů, žalob, odvolání atd.
 • Nezávislou pomocí při řešení mezilidských konfliktů
 • Nácvikem dovedností např. nácvikem telefonického hovoru, psaním životopisu, nácvikem osobního pohovoru, komunikací prostřednictvím internetu
 • Informacemi o dalších službách, které jsou pro něho vhodné a které může využít při řešení své situace

Co nabízíme?

Odborné sociální poradenství je poskytováno organizační jednotkou Helpale občanského sdružení Vzájemné soužití v Sociálně právní poradně na ulici Bieblova 8, 702 00 Ostrava v souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Odborné sociální poradenství zahrnuje tyto základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb – podávání informací o dalších službách, které jsou pro uživatele vhodné a které může využít při řešení své situace, odkazování či předávání uživatele ke specializovaným institucím, úřadům, lékařům, soudům apod.
 2. sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí, dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (např.vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek, jednání s majiteli domů nebo provozovateli ubytovacích zařízení, jednání s možnými zaměstnavateli, kontakty s věřiteli, řešení rodinných problémů, sousedských sporů, doprovody na různé instituce apod.)

Jak se na nás můžete obrátit?

Zájemce o pomoc při řešení své obtížné situace nás může navštívit bez předchozího objednání kdykoli v době konzultačních hodin osobně, prostřednictvím telefonu nebo e-mailem na adrese poradna-souziti@seznam.cz. Zájemci či uživatelé jsou ke konzultacím přijímáni postupně tak, jak přicházejí. Konzultace s právníkem jsou v naší Sociálně právní poradně poskytovány na základě předchozího objednání sociálními pracovníky, kteří pomáhají uživateli řešit nepříznivou sociální situaci.

 

Kde se nacházíme?

Sociálně právní poradna sídlí na ulici Bieblova 8, Moravská Ostrava. Toto místo je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 20 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí), nedaleko je ÚP a MMO – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – ulice 30.dubna a Odboru vnitřních věcí – pracoviště Gorkého (cca 3 minutu pěší chůze od těchto institucí).

Sociálně právní poradna se nachází ve zvýšeném přízemí – nutno zdolat 6 schodů.

Sociálně právní poradna je snadno dosažitelná městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

 • tramvajová zastávka Důl Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 8, 9, 11 je vzdálena cca 3 minuty pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Konzervatoř pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 108 a 109 a pro autobusy č. 38 a je vzdálena cca 8 minut pěší chůze
 • zastávka trolejbusu/autobusu Nová radnice pro trolejbusy

č. 101, 102, 103, 105 a 106 je vzdálena cca 10 minut pěší chůze

 

Kdy nás můžete navštívit?

Sociálně právní poradna poskytuje služby v tuto dobu:

Pondělí 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00

Úterý            pro objednané

Středa          8.00 – 12.00  13.00 – 16.00

Čtvrtek         8.00 – 12.00  odpoledne pro objednané

Pátek           zavřeno (organizační porady, intervize atd.)

V případě, že nejste s naší službou spokojeni, neváhejte nás kontaktovat!

Připomínky je možno podávat písemně i ústně, kterémukoli pracovníku týmu. Písemné připomínky nebo stížnosti předávejte do schránek důvěry, zasílejte poštou na adresu sdružení ( Bieblova 8, 702 00 Moravská Ostrava) emailem na adresu poradna@vzajemnesouziti.cz nebo řediteli sdružení (v sídle sdružení na ulici Bieblova 8, 702 00 Moravská Ostrava). Stížnosti je možné podat také anonymně.