Projekt - Jak z toho ven?

JAK Z TOHO VEN?

logo jak z toho ven

www.swiss-contribution.cz                                                       www.nadacepartnerstvi.cz

 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 

Doba realizace projektu: prosinec 2013 – březen 2015

Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale, odborné sociální poradenství

Celkové náklady subprojektu: 1.361.799,36 Kč

Výše grantu: 1.157.529,- Kč

 

Subprojektem „Jak z toho ven“ chceme cílové skupině poskytnout podporu v řešení obtížných životních situací. Cílem subprojektu „Jak z toho ven“ je poskytnout podporu a posílit schopnosti cílové skupiny při řešení obtížných životních situací prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství v Sociálně právní poradně o.s.Vzájemné soužití na ulici Bieblova 8 v Moravské Ostravě, vytvořením a distribucí informačních letáků a brožur a uspořádáním 5 tematických setkání. Záměrem subprojektu je také dovybavit prostory Sociálně právní poradny a obměnit dosluhující zastaralou kancelářskou techniku.

Podpora cílové skupiny bude spočívat v individuálním jednání – prostřednictvím poskytování odborného sociálního a právního poradenství v Sociálně právní poradně o.s.Vzájemné soužití na ulici Bieblova 8 v Moravské Ostravě, dále ve vybavení informačními letáky a brožurami související s řešenou problematikou a uspořádáním 5 tématických skupinových setkání zaměřených na problémové oblasti v bydlení, financích – zadlužení a sociálních dávek, s nimiž se lidé mohou potkat ve svém reálném životě.