Oběti trestných činů - Statistické ukazatelé

Statistika Oběti trestných činů 2016

Statistika obětí trestných činů za rok 2015

V roce 2015 se na Sociálně právní poradnu obrátilo celkem 49 obětí, kdy se nejčastěji řešili trestné činy v oblasti zdraví a život ve 25 případech, majetek v 11 a domácí násilí v 6 případech.

rozdělení TR

Z celkového počtu 49 obětí trestných činů bylo 34 žen a 12 mužů.

oběti podle pohlaví

Obětem trestných činů bylo ve 46 případech věková hranice od 19 – 65 let, celkem u 3 obětí byl věk vyšší než 65 let a v rozmezí od 0 – 18 let nebyla žádná oběť trestných činů.

oběti dle věku

Mezi potřeby obětí trestný činů bylo poskytnuto 19 právních informací, 14 psychosociálních podpor, celkem 13 jiných potřeb a 3 odškodnění či náhrada škody.

potřeby obětí

Sociálně právní poradnu kontaktovalo 6 obětí telefonicky, 41 obětí osobní návštěvou poradny a 2 jiným způsobem (jednání v zájmu klienta, bez jeho přítomnosti, např.: komunikace s advokátem klienta aj.).

dle druhu kontaktu

Služba byla využita ve 48 případech profesionálním rozhovorem s poradcem a u 1 případu došlo k doprovázení.

využití služeb

Oběti trestný činů se o službě dozvědělo prostřednictvím propagace a to u 2 případů a sociální službou ve 47 případech.


Statistické ukazatelé za rok 2014 OTČ