Oběti trestných činů – Co nabízíme

Sociálně právní poradna poskytuje právní informace obětem trestných činů na základě akreditace udělené Ministerstvem spravedlnosti, ze dne 19.12.2013.

Poskytování právních informací je v souladu

se zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Poslání služby

Posláním Sociálně právní poradny organizační jednotky Helpale, Vzájemné soužití o.p.s. se sídlem na ulici Bieblova 8, Moravská Ostrava je poskytovat mimo jiné i pomoc obětem trestných činů.

Obětem trestných činů jsou poskytovány právní informace, a dále informace, rady a podpora v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí – dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv, pokud neví, jak a kde je řešit nebo je nedokáží řešit sami, a obrátí se nebo jsou odkázáni na Sociálně právní poradnu. Jsme místem nezávislé, bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, pomáháme nalézat vhodná řešení problémových situací a provázíme občany při jejich řešení. Respektujeme každého člověka a jeho rozhodnutí.

Neposkytujeme finanční pomoc, advokátní služby, notářské služby ani překladatelskou činnost.

KOMU POMÁHÁME?

Pomoc bude poskytnuta osobám starším 16 let, které se staly oběti trestného činu nebo se za oběť považují, a hovoří česky a slovensky nebo jiným cizím jazykem a dostaví se s tlumočníkem a dostaví se do místa poskytování služby nebo se na ni obrátí prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Cíle služby

Cílem Sociálně právní poradny je:

 • Poskytovat právní informace obětem trestných činů

 • Poskytovat odborné sociální poradenství obětem trestných činů

 • Pomáhat se sepisováním dokumentů (např. žalob na soudy, odvolání, vyplňování formulářů)

 • Na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni

Cílů Sociálně právní poradny dosahujeme pomocí poskytování právních informací, informací a rad, doprovodů na nejrůznější instituce, vyjednáváním v zájmu klienta, vyřizováním písemností, psaním podání, návrhů, žalob, emoční podporou, poskytováním a zprostředkováním materiální pomoci (zejména ošacení).

Principy poskytované služby

 • bezplatnostza poskytnutí služby se neplatí

 • důvěrnost je zachovávána důvěrnost sděleného, to, co nám při řešení svého problému sdělíte, nikde dále nešíříme, ze zákona však máme ohlašovací povinnost v případě zjištění nebo podezření na spáchání trestného činu

 • nestrannostinformace, rady a případná další pomoc jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce

 • nezávislost – služba je poskytována nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích či osobách, které poradnu finančně podporují nebo dotují

 • individuální přístupu ke každému klientoviporadce přistupuje ke klientovi vždy s ohledem na jeho individuální situaci, klient je podporován v samostatném jednání

 • anonymita klient má právo vystupovat při řešení své situace bez udání jména

 • kvalita – poskytovat odborné a kvalitní právní informace a sociální poradenství

Jak pomáháme?

 • P oskytováním právních informací, sociálního a právního poradenství v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí – dluhů a exekucí, zaměstnání a pracovně-právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů, rodinných a mezilidských problémů, zdravotnictví a lidských práv

 • Doprovázením na úřady a jiné instituce

 • Pomocí s vyřizováním písemných dokumentů

 • Zprostředkováním vyjednávání a jednáním v zájmu klienta na úřadech a jiných institucích v jeho přítomnosti nebo bez jeho přítomnosti a to s jeho vědomím a souhlasem

 • Psaním podání, návrhů, žalob, odvolání atd.

 • Nezávislou pomocí při řešení mezilidských konfliktů

 • Informacemi o dalších službách, které jsou pro něho vhodné a které může využít při řešení své situace

co nabízíme?

Obětem trestných činů (dále klientům) jsou poskytovány právní informace dle zákona 45/2013 Sb. O obětech trestných činů:

 • informace o právech obětí dle tohoto zákona

 • informace o právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu

 • informace o průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm

Služba bude poskytnuta každé oběti starší 16 let, která se dostaví do Sociálně právní poradny nebo se na ni obrátí prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, a to buď sociálním pracovníkem, nebo právníkem podle rozvrhu práce nebo také podle výběru oběti, přičemž je možné podle potřeb oběti nebo z důvodu naplnění kapacity objednat na nejbližší volný termín.

Doba poskytování

pomoci obětem trestných činů

Pro oběti trestných činů je vyhrazena tato provozní doba:

Úterý 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Mimo uvedenou provozní dobu se můžete dostavit v jakoukoliv dobu provozu Sociálně právní poradny, kdy Vám bude pomoc poskytnuta, případně bude s Vámi dojednán termín návštěvy.

Sociálně právní poradna má otevřeno:

Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Úterý pro objednané

Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Čtvrtek 8.00 – 12.00 odpoledne pro objednané