Helpale

Helpale

Organizační jednotku Helpale tvoří tým sociálních pracovníků, terénních asistentů a právníka, kteří soustřeďují svou činnost na oblast poskytování sociálních služeb – odborného sociálního poradenství a terénních programů. Posláním Helpale je zajištění a poskytování těchto kvalifikovaných sociálních služeb, které vedou k rovnoprávnému postavení Romů ve společnosti.

Svou činností chce pomáhat potřebným občanům, kteří se z jakýchkoliv důvodů ocitli v obtížných životních situacích, řešit tyto nepříjemné situace, zlepšovat vztahy, snižovat předsudky mezi Romy a neromy a zmírňovat sociální vyloučení.

 Helpale

Odborné sociální poradenství

Co nabízíme

Kontakty

Projekty

Jak z toho ven?

Statistické údaje

Terénní programy

Co nabízíme

Kontakty

Projekty

Statistické údaje

Další činnosti Helpale

Komunitní práce

Co děláme

Projekty

Fotogalerie

Odpolední Klub pro děti a mládež na Důlní má svůj facebook – Klub HS

Metodika Jak na to?

 

Poskytování právních informací obětem trestných činů

Co nabízíme

Kontakty

Projekty

Statistické údaje

 

Umožnění vykonání trestu obecně prospěšných prací

Co nabízíme

Kontakty

Projekty

Statistické údaje