Audity

Výsledky kontrol a auditů provedené v občanském sdružení Vzájemné soužití za období let 2008 až 2010.

Audit  MPSV – podrobnosti najdete zde

Audit Mírov

Audit Mírov – podrobnosti najdete zde

Audit Mírov – tabulky najdete zde

Audit – Daphne

 Audit Daphne – tabulky najdete zde