O nás

Vzájemné soužití o.p.s. je registrovaná apolitická, nevládní nezisková organizace, která působí v Ostravě od záplav v roce 1997. Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Činnost sdružení se soustřeďuje na oblast humanitární, vzdělávací, lidská práva, poskytování sociálního a právního poradenství, problematiku bydlení, zaměstnanosti, řešení konfliktů a vyjednávání.

Ocenění
Obdrželi jsme centu Františka Kriegla od Nadace Charty 77, cenu Jana Masaryka Gratias Agit Ministerstva zahraničí ČR, čestné uznání ceny Místo v srdci, čestnou medaily od PČR, Prix Irene od Nadace Tolerance, SozialMarie od rakouské Unruhestiftung, ocenění VDV, cenu Mezinárodní unie Romů, ocenění Unie olašských Romů a cenu Alice Masarykové of amerického velvyslanectví.

Naše obecně prospěšná společnost získala několik ocenění od Policie České republiky – MŘ PČR Brno a OŘ PČR Frýdek-Místek. Předsedovi sdružení panu Kumaru Vishwanathanovi byla udělena Policejním prezídiem plaketa Policie ČR.