Jaro přichází, zápisy do MŠ se blíží, jdeme navštívit zvířátka do ZOO Ostrava a ZOO Lešná

Jaro přichází, zápisy do MŠ se blíží, jdeme navštívit zvířátka do ZOO Ostrava a ZOO Lešná

Před blížícími se zápisy předškolních dětí do mateřských škol jsme se rozhodli pro děti i rodiče předškolních a školních dětí uspořádat 2 výlety do zoologické zahrady. Dne 12. 4. 2015 navštíví ZOO Lešná u Zlína maminky a děti z lokalit Hrušov, Muglinov, Michálkovice, dne 15. 4. navštíví ZOO Ostrava maminky a děti z lokality Kunčičky, Kunčice, Zárubek. Na oba naučné výlety je budou doprovázet zaměstnanci Vzájemného soužití o.p.s., které zároveň pomáhají sociálně slabým dětem v kvalitních předškolních a školních zařízeních a také v komunitě.

Cílem výletů je nejen dát dětem možnost zažít něco nového, poznat zvířátka a nová místa a kamarády, ale také v rámci výletu poskytnout rodičům dětí informace o možnostech přijetí dětí do kvalitních školek v Ostravě (zápisy probíhají v druhé polovině dubna 2015), podmínkách docházky, o pozitivních přínosech pravidelné docházky jejich dětí do zařízení, o důležitosti spolupráce rodiny a školky apod. rodiče dětí budou mít možnost poznat se navzájem, předat si své zkušenosti (např. rodiče dětí, které již školku navštěvují, mohou předat cenné informace rodičům, jejichž děti ještě žádné předškolní zařízení nenavštěvuje). Výletu se zúčastní i vedoucí MŠ Nástupní p. Král, který rodičům dětí popovídá, jak to ve školce chodí, jaké aktivity se s dětmi dělají apod.

Obě akce navštíví celkem cca 70 účastníků (dětí, rodičů, doprovodu). Akce se uskuteční v rámci projektu Vzdělání základ života. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.eeagrants.cz

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

www.fondnno.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org

PDF verze

Publikováno v NZDM a označené ,,,,,,.